Nieuwbouw telecommasten

WL Winet is uw partner voor het bouwen van nieuwe masten. In overleg met de klant wordt er een situatieschets opgesteld met de gewenste locatie en wensen omtrent de mast. Op basis van dit pakket verricht WL Winet een eerste onderzoek naar de haalbaarheid en kosten voor dit project.

We ondersteunen onze klant in het gehele project, welke o.a. bestaat uit:

 • Uitvoeren grondonderzoek
 • Opstellen van detail engineering
 • Fundatiewerk inclusief fundatiepalen
 • Grondwerk
 • Plaatsen hekwerk
 • Monteren en plaatsen van de zendmast
 • Aanbrengen en certificeren aardingsinstallatie
 • Installeren valbeveiliging en certificeren door onze keurmeesters
 • Bliksembeveiliging NEN-EN-IEC-62305
 • Onderhouden contacten met gemeente, grondeigenaar en klant
 • Omgevingsvergunningen
 • Indien gewenst het bouwen van de antenne-installatie voor de operator

Werkwijze WL Winet 

Op basis van de situatieschets opgesteld in overleg met de klant wordt allereerst een grondonderzoek verricht waar de bodemgesteldheid wordt bepaald. O.b.v. deze gegevens gaat ons engineeringsbureau aan de slag en wordt er een detail pakket opgesteld voor het fundatieblok. Afhankelijk van het grondtype, type mast, hoogte van de mast en de belasting van de mast, meestal uitgaande van maximale belasting, wordt de fundering bepaald en detail engineering uitgevoerd.

Dit engineeringspakket inclusief kostenplaatje wordt voorgelegd aan de klant welke o.b.v. deze gegevens bepaald of de bouw van de mast haalbaar is. Na bouwgoedkeuring vanuit de klant gaat WL Winet verder met de realisatie. Het totale engineeringspakket wordt naar de gemeente gestuurd ter controle voor de bouwvergunning. Door de klant is al een eerste contact gelegd met de gemeente en WL Winet kondigt vervolgens het werk aan, regelt de werkvergunningen en wegafzettingen om de werkzaamheden verder in te plannen. Er wordt een detailplanning gemaakt welke wordt besproken met alle betrokken partijen, zoals de klant, de grondeigenaar en de gemeente. Het gehele project wordt door de projectleiders van WL Winet begeleid en gecontroleerd. Ter afronding van de werkzaamheden controleert WL Winet het uitgevoerde werk, worden de aardwerkzaamheden verricht, hekwerken geplaatst, toegangswegen en de uiteindelijke oplevering naar klant gedaan.

Mobiele telecomsystemen – outdoor

Parallel aan de bouw van de mast worden de werkzaamheden voor de operators opgepakt. WL Winet is dé specialist in de bouw en installatie van mobiele sites voor netwerken. WL Winet neemt de verantwoordelijkheid van u over voor het complete traject. We beginnen met een gedegen radioplanning. Ook de acquisitie kunt u aan ons overlaten, inclusief professionele site survey. Met een eigen afdeling engineering staan we klaar om het ontwerp en de berekening van constructies en bouwkundige en antennewerkzaamheden uit te voeren. Ook activiteiten als commissioning, pre-integratie en dishlinking zijn in handen van ervaren specialisten. Bovendien hebben we het voordeel van een breed netwerk van gerenommeerde partners.

Lees meer over Mobiele telecomsystemen